Sekretesspolicy i enlighet med 10 § Personuppgiftslagen (523/99) 

  Skapat den: 23.10.2017

  registrar 

  www.sopretty.fi 

  Företags-id: 2752138-3 

  Nurmikkakuja 1A4

  90580 Uleåborg

  Register är ansvariga 

  www.sopretty.fi personal   Registernamn
  www.sopretty.fi e-handels kundregister.

  Syftet med behandlingen av personuppgifter
  Registret används endast för att upprätthålla kundrelationen mellan www.sopretty.fi och kunden.  Beställning kräver inte registrering i kundregistret.

  Datainnehållet i registret
  Kundens grundläggande information: kundnummer, efternamn, förnamn, postadress, postnummer, postnummer, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, orderhistorik och leveransspårningsinformation.  Registret lagrar kundens tillstånd att skicka marknadsföringskommunikation.

  Regelbundna informationskällor
  Kontakter sparas när kunden är registrerad.  Övrig information lagras när en kund gör inköp i onlinebutiken.

  Regelbunden offentliggörande av information och överföring av data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  Registeradministratören lämnar inte information till tredje part.

  Principer för registerskydd
  Styrenhetens datorsystem och filerna skyddas av de vanliga tekniska dämpteknikerna som normalt används.  Tillgång till registret kräver ett personligt användarnamn och lösenord som endast beviljas en registrators personal vars status och uppgifter är kopplade till tillgången. 

  Registrerad inspektion och reparation rätt
  Kunden har rätt att kontrollera vilken information som är relaterad till honom har lagrats i registret.  Begäran om verifikation är kostnadsfri och ska skickas skriftligen och adresseras till den som ansvarar för registret.  Om det finns några fel i kundens information kan kunden lämna in en förfrågan hos registraren om att korrigera felet.