Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Emirege Oy (y-tunnus: 2752138-3)

Nurmikkakuja 1A4

90580 Oulu

info@sopretty.fi

Mitä tietoja minusta kerätään

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi,katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite,puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksennimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen 

  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin 

  • Tilastollisiin tarkoituksiin 

  • Markkinointitarkoituksiin 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus,suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssa on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalveluyhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet. Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus 

  • Oikaisuoikeus 

  • Oikeus peruuttaa suostumus 

  • Poisto-oikeus 


Linkki verkkokauppa-alustamme Finqu Oy:n tietosuojaselosteeseen:

Finqu Oy:n tietosuojaseloste