Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Emirege Oy (y-tunnus: 2752138-3)

Tähtimökuja 1A7

90580 Oulu

info@sopretty.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi,katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite,puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytettyvaluutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksennimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaantilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksentuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen 

  • Tilauksen toimitukseen jakäsittelyyn, sekä arkistointiin 

  • Tilastollisiin tarkoituksiin 

  • Markkinointitarkoituksiin 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus,suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaennoudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellistarekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltäosin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kutenkirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalveluyhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnanmahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus 

  • Oikaisuoikeus 

  • Oikeus peruuttaa suostumus 

  • Poisto-oikeus 


Linkki verkkokauppa-alustamme Finqu Oy:n tietosuojaselosteeseen:

Finqu Oy:n tietosuojaseloste